söndag 1 juni 2014

Hultsfreds mest arbetande varelser!

Törstande bin dricker vatten!  Foto: Margaretha Mattsson, Hultsfred

Bin (Apoidea) tillhör insektsordningen steklar. De lever av nektar och pollen och spelar därmed en stor roll för blommande växters pollinering. Nektarn tjänar huvudsakligen som energikälla medan pollenet ger protein och andra näringsämnen. Det mesta pollenet används som mat tilllarverna. De lever solitärt eller i mer eller mindre avancerade bisamhällen. Det är framför allt arter i släktet honungsbin (Apis) som används av människan för honungsproduktion (se biodling), framför allt det vanliga honungsbiet. Även vissa arter av de gaddlösa bina används för honungsproduktion men de ger betydligt mindre skördar än det vanliga honungsbiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar