tisdag 18 juli 2017

Landsbygdens bostadslösning är byggnation i moduler!

Landsbygdskommunernas bostadsproblem där det saknas bostäder kan vara av temporär art. På grund av den stora invandringen till Sverige fattas det bostäder i nästan samtliga kommuner i Sverige. Vad gör man då i ett sådant läge? Jo man bygger nytt för att minska på bostadsköer och efterfrågan. Men hur mycket man än bygger kommer det sannolikt att saknas bostäder i den omfattnings som krävs.

Problemen som man ser framåt i tiden är att många kommuner som nu skriar efter bostäder kommer att vara avfolkningskommuner, där folk flyttar in till större städer. Inom en 20-årsperiod är risken då att dessa bostäder kommer att stå tomma och därför nödgas att rivas i värsta fall! Även enfamiljshus kan hamna i ett läge att dessa överges och blir till ödehus som vi ser idag i kommuner där utflyttning sker.

Lösningen på detta är att bygga modulhus som man lätt kan montera ner och flytta till ett nytt bostadsområde, detta besparar mycket både för kommuner och enskilda fastighetsägare vid en befolkningsaveckling. Ta med dig ditt boende!


FAKTA


Modulhus eller modulbyggnad är en typ av hus som sätts ihop av volymelement eller moduler. De kan på så sätt användas som t.ex. bostäderkontor eller skolor.

Modulerna byggs i förväg på fabrik, säljs eller hyrs ut, och sätts sedan ihop på plats. I Sverige görs detta bland annat av företagen Nordic Modular Group, Cramo[1],
Under hösten 2013 omtalades modulhusen,[2] eftersom Boverket i sin pågående satsning för att underlätta byggandet föreslog att reglerna kring tillfälliga bostäder skulle ändras. Detta skulle bland annat göra att det byggdes fler modulhus för unga och studenter.

1 kommentar:

  1. Mycket intressant artikel ang. bostadssituationen.

    SvaraRadera