torsdag 22 september 2016

Företagen har sagt sitt om hur man upplever företagsklimatet i kommunerna i Kalmar län

Rankingfakta och korta kommentarer:
 • Västervik 178 (-21) – Västervik når sin lägsta placering på många år. Att kommunen konkurrerar med sina företag är en tydlig faktor som spelar in.
 • Vimmerby 257 (-128) - Faller flest placeringar i landet, från plats 129 i fjol till plats 257 i år. Ett tapp på hela 128 placeringar. Oroligt i politiken och knepiga beslut som påverkar företagen spelar in.
 • Hultsfred 192 (-11) – Att stå still är att backa. Det är kommunen ett tydligt exempel på. Den jämna låga nivån blir ett tapp när det finns andra kommuner som går framåt.
 • Oskarshamn 279 (-25) – Kommunen har höjt skatten med 75 öre. Det påverkar köpkraften och bidrar inte till att skapa ett starkare näringsliv. Nu är det dags att göra verkliga kraftåtgärder, på många områden.
 • Högsby 277 (-27) – Ett enskilt år kan en kommun få bra omdömen i en enskild fråga. I Högsbys fall rörde det sig förra året om Nyföretagande. I år halkar man återigen ner till låga nivåer.
 • Mönsterås 36 (+6) – Når 1:a platsen i landet i parametrarna service till företagen och tjänstemännens attityder. Hatten av för uthållighet och målmedvetenhet.
 • Nybro 220 (+41) – Målmedvetenheten i det strategiska arbetet ger utslag. Kommunen stiger 41 platser. Nu gäller det att fortsätta arbetet tillsammans med företag, politiker och tjänstemän.
 • Kalmar 83 (+28) – Grattis! Målet har varit ”Topp 100” i många år. Nu är ni där. Att arbeta med företagsklimatet är inte en fråga om att briljera i en enskild parameter, det handlar om jämnhet på alla områden. Dessutom bidrar målmedvetenhet och kommunikation till att den gemensamma bilden får fäste.
 • Borgholm 250 (+30) – Det är lättare att nå förändring från ett lågt utgångsläge. Men målmedvetenheten från Borgholm har börjat ge resultat. Håll i nu i fortsättningen!
 • Mörbylånga 150 (-29) – Förra året var kommunen årets raket i Sverige. Att tappa lite ett enskilt år är inget att oroas över. Det som oroar är att företagen har så svårt att hitta medarbetare med relevant kompetens.
 • Emmaboda 255 (-21) – Väl fungerande infrastruktur är viktigt för att företagen ska kunna utvecklas. Det är en positiv faktor för Emmaboda, men tyvärr kan det inte kompensera för allt annat som företagen inte är nöjda med.
 • Torsås 111 (-19) – Den gemensamma anda som finns i Torsås står fortfarande stark. Attityder är viktigt. Därför är tappet som har med skolans attityder viktigt att ta på allvar. Vad beror det på?
Hela rankinglistan hittas på www.foretagsklimat.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar