tisdag 5 februari 2013

Almega har fel om välfärdvinster!


Socialdemokraterna vill begränsa vinster i välfärdsbolag genom hårdare reglering. Nu väcks frågan om partiets förslaget strider mot EU-rätten. Ja, säger Almega – Nej, säger LO och partiledningen.
Tjänstesektorns största arbetsgivarorganisation Almegas utspel på DN-debatt om att S-förslaget är oförenligt med EU-rätten fick snabbt svar på tal. LO:s jurister hävdade att arbetsgivarorganisationen har fel när de påstår att Sverige inte kan välja hur välfärdssektorn ska organiseras.
Socialdemokraterna vill bland annat att kommuner ska få möjlighet att särbehandla företag som inte drivs i vinstsyfte i upphandlingar av välfärdstjänster. Det menar Almega går emot likabehandlingsprincipen i EUF-fördraget, som säger att alla företag ska konkurrera på lika villkor.
LO å sin sida, hävdar att det juridiskt visat sig fullt möjligt för medlemsstater att bestämma om företagens vinstintresse i välfärdssektorn. Välfärden är en nationell angelägenhet, och där har medlemsstaterna stort svängrum inom EU:s lagstiftning.
Socialdemokraterna är splittrade i den brännheta frågan om vinster i välfärdsföretagen som drivits på av vänsterfalangen, vilka helst vill införa ett vinstförbud.
I höstas tog partiledningen ställning när de lade fram förslaget om hårdare reglering, men nöjde sig med ett vinsttak. Almegas utspel väcker ingen större oro.
– Att Almega inte gillar de socialdemokratiska förslagen är ingen nyhet. Vi gjorde en bedömning i höstas att det är förenligt med EU-rätten. Jag kan stilla konstatera att det finns många länder i Europa som har en betydligt mer reglerad marknad för välfärdstjänster än Sverige, och dem är inte dragna inför EU-domstolen, säger Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson.
På partikongressen i april ska Socialdemokraterna avgöra den omstridda vinstfrågan. Av de motioner som kommit till kongressen in vill knappt hälften förbjuda eller kraftigt begränsa vinstuttag för välfärdsbolagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar